در دهه اخیر ارزیابی و پایش عملکرد به منظور افزایش کارایی و بهره وری و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات و خـــدمات ارائه شده، مورد توجه ســازمان ها قرار گرفت است. در همین راستا سازمان ها در تدوین استراتژی های سازمانی بر ارزیابی و پایش عملکرد تـــاکید نموده و در اصلاح سـاختار سازمانی خود بـخش هایی را به طور خـاص برای ارزیابی و پایش عملکرد و سیاست گذاری بـرای افزایش کارایی و کیفیت خدمات در بخش های مخـتلف سازمان،در نظر گرفته اند. کنـفدراسیون بین الـمللی هلال احمر و صلیب سرخ نیز در سیاست هایی که از سال 1999 در اختیار جمعـیت های کشور های مختلف قرار ...

از نگاه بهره وران


ورود به سامانه